...

XXXVII sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano:2 czerwca, 2014

sesja rady powiatum29 maja br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się – prowadzona przez Przewodniczącego Mirosława Późniaka – XXXVII sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Podczas obrad rani zapoznali się m. in. z informacją z działalności ARION Szpitale Sp. Z o. o. ZOZ w Biłgoraju oraz oceną zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju oddał głos pani Edycie Dołęgowskiej, doradcy Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej, która przedstawił kwestie związane z nieodpłatnym poradnictwem prawnym i obywatelskim oraz zapoznała radnych i gości z planami Ministerstwa w tych tematach.

Po przyjęciu protokołów z obrad XXXV i XXXVI sesji, w punkcie interpelacje i zapytania radnych, dyskutowano m. in. o drogach, głos zabrali radni Ryszard Korniak – dyrektor Miejskiej Służby Drogowej w Biłgoraju i Ireneusz Wilczyński doradca burmistrza Józefowa.

Informację z działalności ARION Szpitale Sp. Z o. o. ZOZ w Biłgoraju za rok 2013 przedstawił dyrektor biłgorajskiego szpitala Piotr Krawiec. W dyskusji nad tą informacja udział brali m. in. radni Ryszard Korniak i Tadeusz Ferens. Następnie wicestarosta biłgorajski Stanisław Schodziński przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi za rok ubiegły. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Teresa Jonik, przybliżyła ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno – demograficznej w Powiecie Biłgorajskim za 2013 rok oraz kwestie związane z przyjęciem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014 – 2020, a także w kwestii przyjęcia Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie w latach 2014 – 2020.

Grzegorz Płecha – skarbnik Powiatu przedstawił zmiany w uchwale budżetowej na rok bieżący. Na pytania radnych odpowiedział zaś Marian Tokarski Starosta Biłgorajski. Po zaprezentowaniu informacji Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami, Mirosław Późniak zamknął sesję.