...

XXXV sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju – zaproszenie

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano:8 kwietnia, 2014

Uprzejmie zapraszam na XXXV sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Biłgorajskiego za 2013 rok.
6. Sprawozdanie z działalności Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju za 2013 rok.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Biłgorajskiego za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
12. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
13. Wnioski i oświadczenia Radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Mirosław Późniak
Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju