...

Samorządowcy radzili

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano:20 grudnia, 2011
narada_samorzadowcow-m
Drogi, gospodarka odpadami oraz energia elektryczna – takie tematy poruszano podczas grudniowej narady samorządowców powiatu biłgorajskiego. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 19 grudnia w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju.
Uczestniczyli w nim wójtowie i burmistrzowie Ziemi Biłgorajskiej oraz kierownicy i dyrektorzy jednostek podległych powiatowi. Spotkanie otwierał Starosta Marian Tokarski, byli także Wicestarosta Stanisław Schodziński i etatowy członek Zarządu Józef Czarny.
Rozpoczęto od podsumowania zadań drogowych. Starosta przypomniał, że budżet na zadania drogowe wyniósł w tym roku 13 mln 700 tys. zł, z tego prawie 7 mln zł to środki pozyskane z zewnątrz. Natomiast Maria Góralska dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wymieniła najważniejsze zadania drogowe:
– Wykonaliśmy 16 km nowych nawierzchni, wyremontowano 40 przepustów oraz 11 mostów. Dwa najważniejsze zadania realizowane przy udziale funduszy zewnętrznych (łącznie na kwotę 5,5 mln zł) to: zakończenie przebudowy drogi powiatowej Księżpol – Obsza (3,9 km) oraz remont drogi powiatowej Zagumnie – Biłgoraj na odcinku Biłgoraj – Rogale (7,1 km).
Wstępnie omówione zostały także założenia budżetowe do zadań drogowych na rok 2012. Samorządowcy apelowali o ponowne przeanalizowanie zasad współfinansowania chodników przy drogach powiatowych. Starosta Tokarski zapewnił iż Zarząd weźmie pod uwagę te wnioski, jednak podstawowym ograniczeniem przy planowaniu będą możliwości finansowe powiatu, szczególnie z uwagi na ogromną kwotę spłaty długu po szpitalu.
Kolejnym ważnym tematem była gospodarka odpadami na terenie powiatu, w świetle nowej ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 15, poz.897). Zagadnienia te omawiali Sławomir Struski Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Marta Smal-Hudzik Kierownik Oddziału ds. Gospodarki Odpadami UMWL. Omówiono zasady wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, nowe rejony gospodarowania odpadami oraz harmonogram realizacji tych zadań.
Na zakończenie Jan Gałan z Wieloosobowego Stanowiska ds. Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego w Biłgoraju omówił możliwości wspólnego zakupu energii elektrycznej przez jednostki samorządu terytorialnego powiatu biłgorajskiego. Po zapoznaniu się z zasadami tego przedsięwzięcia i ewentualnymi oszczędnościami samorządy do 10 stycznia 2012 roku muszą podjąć decyzję o ewentualnej współpracy.