...

Rozporządzenie

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano:21 stycznia, 2013
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
 
z dnia 11 stycznia 2013r.
 
w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 
Na podstawie art. 20. ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1. Wysokość opłaty za wydanie:
 
1) prawa jazdy – wynosi 100 zł;
2) międzynarodowego prawa jazdy – wynosi 35 zł;
3) pozwolenia na kierowanie tramwajem – wynosi 30 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013r.