...

Rozmowy o współpracy

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano:9 marca, 2011
spotkanie_sam_2011m
Pierwsze, w tym roku i w tej kadencji, spotkanie samorządowców powiatu biłgorajskiego odbyło się w środę 2 marca. Rozmawiano o rozwoju i możliwych do pozyskania środkach zewnętrznych na zadania realizowane przed powiat i gminy oraz o obszarach współpracy.
 
Spotkanie otworzył i prowadził Marian Tokarski Starosta Biłgorajski. Wśród gości znaleźli się Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Wojciech Piekarczyk prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Lublina. Byli też wójtowie z większości gmin oraz kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i poszczególnych wydziałów w Starostwie. Spotkanie zorganizowane zostało w sali konferencyjnej urzędu.
Marszałek mówił o planach rozwoju Lubelszczyzny m.in. o budowie lotniska pod Lublinem, o planach usprawnienia ruchu w mieście wojewódzkim oraz o budowie siedziby urzędu marszałkowskiego. Wspominał również o budowie dróg wojewódzkich Frampol – Biłgoraj oraz Zamość – Jacnia. Omówił programy unijne oraz możliwości skorzystania z dofinansownia i aktualnie ogłaszane nabory. Głos zabrał też prezes wojewódzkiego Funduszu OŚiGW. Pochwalił samorządowców z Biłgorajszczyzny jako tych, którzy dobrze sobie radzą z pozyskiwaniem środków z Funduszu. Przedstawił wysokość środków zaplanowanych do wydatkowania na rok bieżący oraz kierunki działań.
W spotkaniu czynnie wzięli udział też wójtowie i burmistrzowie. Wójta Aleksandrowa Józefa Białego interesował temat koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju. Na ten temat wypowiadał się wicemarszałek zapewniając, że na Lubelszczyźnie jest jeszcze w planach konsultacja tego planu i zapraszał na nią przedstawicieli samorządów. Wójt Goraja Czesław Małyszek pytał o światłowody na terenie województwa, a wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński pytał o możliwość utworzenia w Biłgoraju ośrodka egzaminowania na prawo jazdy. Marszałek Sosnowski informował, iż projekt internetu będzie realizowany w każdej gminie Lubelszczyzny. D tematu o powstania ośrodka egzaminacyjnego odniósł się Starosta Biłgorajski Marian Tokarski przypominając, że władze powiatu wnioskowały o utworzenie takiego ośrodka, jednak w odpowiedzi było wskazanie, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ośrodki takie mogą być tworzone tylko w miejscowościach, które miały status miast wojewódzkich. Wójtowie zwracali też uwagę na problem likwidacji urzędów pocztowych oraz prosili wicemarszałka o interwencję w tej sprawie. Marszałek zapewniał, iż samorząd wojewódzki jest w stałym kontakcie z władzami poczty i monitoruje, na miarę swoich możliwości, te plany.
Podczas spotkania Danuta Łagożna dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła zakresy finansowe oraz obszary pomocy bezrobotnym zaplanowane na rok bieżący, natomiast dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Maria Góralska omówiła współpracę z gminami w zakresie remontów dróg.
Na zakończenie przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania przedstawili zagadnienia związane z utworzeniem na terenie powiatu biłgorajskiego biogazowi.

M.Szewczuk