...

Powiat Biłgorajski nominowany do tytułu Lidera Rozwoju Regionalnego

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano:11 lutego, 2014

nominacjam-Na Kongresie, który odbędzie się jesienią 2014 chcemy także zaprezentować i docenić najprężniej działające polskie powiaty. Pokażemy, że Państwa codzienne działania i ciężka praca ma niebagatelny wpływ na codzienne życie społeczeństwa oraz wydatnie przyczynia się do rozwoju regionów i kraju. Dlatego zarówno podczas Kongresu jak i przez łamy Dziennika Gazety Prawnej chcemy na konkretnych przykładach pokazywać najwyższą jakość zarządzania oraz zaprezentować najistotniejsze działania z punktu widzenia lokalnych społeczności – informuje Magdalena Rolka, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.

Lider Rozwoju Regionalnego to ogólnopolski program promujący dobre standardy zarządzania oraz wzorce funkcjonowania. Prowadzony jest przez redakcję „Forum Przedsiębiorczości”, dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”. Nagrody są wyrazem uznania dla prowadzonej działalności i uhonorowania sukcesów. -Promujemy tych, których działalność silnie wpisała się w regiony działalności, tych których działania mają niebagatelny wpływ na lokalną społeczność – informują organizatorzy do których należy m. in. Polska Agencja Przedsiębiorczości.

Pomysłodawcą programu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, główny organizator Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości. Nominacje w programie są docenieniem dotychczasowej działalności, nagrodzeniem sukcesów i dobrego kierunku zarządzania. -Czynnikiem decydującym o przyznaniu nominacji są ogólnodostępne dane zbierane przez Redakcję i wydzieloną w niej specjalną komórkę, która zajmuje się analizowaniem rynku i poszczególnych branż. Analizują oni zarówno dbałość o sferę wizerunkową, publikowane przez nią dokumenty, przejrzystość i dostępność niezbędnych informacji a także zakres działalności samorządów – dodaje Rolka. Na podstawie zebranych informacji tworzona jest lista nominowanych, która obejmuje kilkadziesiąt najprężniej działających powiatów. Laureatów wyłania kapituła w składzie Piotr Owcarz – dziennikarz, przedsiębiorca, pisarz, pomysłodawca najpopularniejszych programów wizerunkowych w Polsce, prof. UE dr hab. Wojciech Dyduch – Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wojcech Pomarański – Dyrektor Programowy, Mariusz Baniak – Redaktor Naczelny Forum Przedsiębiorczości i Wacław Czerkawski – Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce.

-Każde zewnętrzne uznania, zwłaszcza te oparte na rzetelnej analizie ludzi obeznanych z tematem cieszą. To pokazuje, że przyjęty przez nas program współpracy z Gminami, pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja najważniejszych zadań w różnych dziedzinach od drogownictwa po oświatę i kulturę jest doceniane – zaznacza Marian Tokarski.