...

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od kwietnia w biłgorajskim szpitalu

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano:21 marca, 2014

nocna i swiateczna opieka zdrowotnamNocna i świąteczna opieka zdrowotna to przedłużenie świadczeń lekarskich i pielęgniarskich podstawowej opieki zdrowotnej. Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego. Opieka działa również przez 24h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Od 1 kwietnia 2014 roku, na mocy zorganizowanego przez NFZ konkursu ofert dotyczącego zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w powiecie biłgorajskim w ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju zostanie uruchomiona całodobowa opieka lekarska. W ramach umowy jednocześnie dyżur będą pełnić 3 zespoły lekarsko – pielęgniarskie, udzielające porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta.

Świadczenia są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania. Nie obejmują jednak sytuacji związanych ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w przypadkach: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.
W ramach umowy z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w uzasadnionych przypadkach możliwa jest także wizyta w domu pacjenta. Jest to tak zwana Nocna i Świąteczna Opieka – Wyjazdowa. W skrócie oznacza to, iż kiedy po godzinie 18, w soboty, niedziele i święta pacjent na skutek złego stanu zdrowia nie ma możliwości przyjścia do pełniącej dyżur placówki ambulatoryjnej nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, może zadzwonić i poprosić o przyjazd lekarza lub pielęgniarki do domu.

Opieka nocna i świąteczna częstokroć mylona jest z podstawową działalnością pogotowia ratunkowego, czyli z ratownictwem medycznym. Działalność zespołów wyjazdowych (podstawowych i specjalistycznych) wykonywana jest niezależnie. W ramach niezależnej umowy w Biłgoraju, Tarnogrodzie oraz we Frampolu podobnie jak dotychczas funkcjonować będzie niezwiązane z Grupą ARION Szpitale ratownictwo medyczne.

Od stycznia 2014 roku w celu zabezpieczenia pacjenta przed ewentualną możliwością nieudzielenia mu niezbędnej pomocy na świadczeniodawców nałożono wymóg rejestrowania wszystkich rozmów pacjentów z placówkami nocnej i świątecznej opieki lekarskiej.

W ramach umowy z NFZ ARION Szpitale sp. z o.o. Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju świadczyć będzie usługi w zakresie ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej oraz pielęgniarskiej. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna realizowana będzie w pomieszczeniach Poradni Specjalistycznej, znajdującej się na parterze biłgorajskiego szpitala. W razie potrzeby ze strony społeczności lokalnej oraz za zgodą NFZ i Starostwa Powiatowego będziemy w stanie uruchomić nieodpłatnie punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej także w Tarnogrodzie.

/Blanka Koziara/