...

Nie grajmy politycznie Lasami Państwowymi

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano:4 lutego, 2014

lasy panstwowemSzanowni Państwo,
Mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej.

W ostatnich dniach, z niezwykłą mocą, głównie za sprawą rozwiązań dotyczących wpłat środków finansowych do budżetu państwa przez Lasy Państwowe zapisanego w projekcie znowelizowanej ustawy o lasach, odżyła dyskusja nad przyszłością lasów, będących własnością Skarbu Państwa.

Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa. Gospodaruje na niemal jednej trzeciej powierzchni Polski – części szczególnie cennej, bo rosną na niej lasy. Co ważniejsze, części systematycznie powiększającej się, gdyż dzięki staraniom leśników lasów przybywa. Jednym z podstawowych zadań zarządców Lasów Państwowych jest udostępnianie ich bogactwa całemu społeczeństwu. Przedsiębiorstwo zatrudnia obecnie 26 tys. osób i bardzo dobrze prosperuje.

Jak informuje Janusz Zalewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, zapis w nowelizacji ustawy o przekazaniu do budżetu państwa przez pierwsze 2 lata 1,6 mld zł, a następnie 2% od przychodów ze sprzedaży drewna wynika z bardzo dobrej kondycji finansowej Lasów Państwowych. W ostatnich latach, dzięki dobrym trendom na rynku drzewnym, Lasy Państwowe osiągnęły wyniki pozwalające na znaczne inwestycje, a nawet zgromadzenie nadwyżek. Państwo jako właściciel Lasów Państwowych, ma prawo po nie sięgać, to wykorzystywanie możliwości wynikających z prawa własności (jak dywidendy spółek akcyjnych będących własnością Skarbu Państwa). Pytaniem zasadnym jest, czy jest to możliwe i bezpieczne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania Lasów Państwowych.

Szanowni Państwo, dyrektor generalny Lasów Państwowych zapewnia, że Lasy Państwowe są w stanie udźwignąć obciążenie po 800 mln zł rocznie w roku bieżącym i przyszłym, pod warunkiem, że nie załamie się rynek drzewny lub nie wystąpią zjawiska o charakterze klęski żywiołowej. Gdyby coś takiego się zdarzyło, to Rada Ministrów może odstąpić od egzekwowania pieniędzy. Zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie będzie ani redukcji zatrudnienia ani wynagrodzeń. Odnośnie przekazania 2% od przychodów ze sprzedaży drewna, to będzie to co roku mniej więcej tyle samo co podatku leśnego, tj. ok. 130 – 150 mln zł. Poza podatkiem leśnym i podatkiem dochodowym, od czynności inne niż leśna, Lasy Państwowe nie ponosiły żadnych obciążeń. W dobie kryzysu, warto by także Lasy Państwowe partycypowały m. in. w rozwoju infrastruktury drogowej. Warto sobie to powiedzieć otwarcie, jest taka potrzeba czasu obecnego. Pieniądze pozyskane od Lasów Państwowych będą wydatkowane na program przebudowy dróg lokalnych tak ważny w planie inwestycji drogowych każdego samorządu.

Szanowni Państwo, potrzebna jest, a nawet niezbędna – w demokratycznym kraju jakim jest Polska – szeroka i rzetelna dyskusja nad ważnymi sprawami dla obywateli, w tym dyskusja nad funkcjonowaniem i partycypacją w kosztach rozwoju społeczeństwa Lasów Państwowych. Jest potrzeba by w takiej debacie wznieść się ponad podziały polityczne i partyjne interesy i wspólnie ustalić raz na zawsze, że Lasy państwowe są dobrem całego społeczeństwa. Niestety, niektóre ugrupowania polityczne, chcą – poprzez wprowadzenie zamętu – zbić na tym kapitał polityczny. Trzeba spokoju i systemowych rozwiązań, a nie propagandy i taniego PR. Na poparcie – jako systemowe rozwiązanie – zasługuje uzgodniony między kierownictwem rządu i koalicji, w styczniu br. projekt zmiany konstytucji ws. Lasów Państwowych. Wicepremier Janusz Piechociński poinformował, że liczy, iż zmiana będzie działaniem ponad partyjnymi podziałami, i w imieniu premiera i liderów koalicji zwrócił się do poszczególnych frakcji parlamentarnych i poszczególnych posłów i senatorów o podpisanie się pod tym projektem i uruchomienie procedury prac nad zmianą konstytucji. Chodzi o wprowadzenie zapisu, który mówiłby: „Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa”.

Szanowni Państwo, nie dajmy się przedwyborczej propagandzie polityków próbujących zbić swój własny kapitał polityczny na sianiu zamieszania i strachu, dążmy do mądrych rozwiązań zabezpieczających interesy ogółu.

Marian Tokarski
Starosta Biłgorajski