...

Wydział Inwestycji, Zamówień i Informatyki

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Informatyki

 Nr telefonu      
 Nazwisko i imię (stanowisko)  e-mail
 pokój
 84 688-20-80
 Bury Jarosław – Kierownik  jbury@bilgorajski.pl  211
 84 688-20-70  Rabiej Tomasz – Z-ca Kierownika
 trabiej@bilgorajski.pl  211
  
 Referat ds. Inwestycji i Rozwoju
 tel. 84 688-20-70, e-mail: inwestycje@bilgorajski.plhttps://www.bilgorajski.pl/projekty
 
 Nr telefonu 
 Nazwisko i imię (stanowisko)  e-mail
 pokój
 84 688-20-70  Bednarz Zbigniew
 zbednarz@bilgorajski.pl  211
     lkowalczuk@bilgorajski.pl 211
     iwojcik@bilgorajski.pl 211
 84 688-20-70  Kuraś Paweł  pkuras@bilgorajski.pl 211
     tgolab@bilgorajski.pl 211
 84 688-20-70  Brzozowska Kinga  kbrzozowska@bilgorajski.pl 211
                              
 Projekt „Wysokie kompetencje pewna przyszłość zawodowa uczniów szkół zawodowych powiatu biłgorajskiego” https://wysokiekompetencje.bilgorajski.pl
    
   Projekt „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” https://seniorzy.bilgorajski.pl
 
 
 
 Referat ds. Zamówień Publicznych
 tel. 84 688-20-06, fax.  84-688-20-58 fax e-mail: zamowienia@bilgorajski.pl
 
 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)  e-mail  pokój
 84 688-20-06  Małysz Renata  rmalysz@bilgorajski.pl  204
 84 688-20-06  Rymarz Elżbieta  erymarz@bilgorajski.pl  204
 84 688-20-06  Haczykowska Magdalena  mhaczykowska@bilgorajski.pl  204
 
 Referat ds. Informatyki i Obsługi Teleinformatycznej
 tel. 84 688-20-10, e-mail: informatyka@bilgorajski.pl
 
 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)  e-mail  pokój
 84 688-20-10  Grabias Andrzej  agrabias@bilgorajski.pl  207
 84 688-20-10  Grabias Leszek  lgrabias@bilgorajski.pl  207
 
 Strona tylko do użytku wewnętrznego https://druki.bilgorajski.pl