...

Wydział Architektury i Budownictwa

 

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)  e-mail  pokój
 84 688-20-20
 Zieliński Janusz – Kierownik
 5
 84 688-20-20
 Trościańczyk Mirela – Z-ca Kierownika
 5
 84 688-20-21
 Król – Kowalska Emilia
 5
 84 688-20-63
 Rębacz Krzysztof
 4
 84 688-20-22
 Bździuch Klaudia
 4
 84 688-20-22  Panasik Klaudia  kpanasik@bilgorajski.pl 4
 84 688-20-23
 Sachar Tomasz
 4