...

Organizacji i administracji

Biuro Organizacji i Administracji

 Nr telefonu      
 Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84 688-20-81  Pracoń Łukasz – Kierownik  lpracon@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-93  Kiełbasa Piotr  pkielbasa@bilgorajski.pl  110
 84 688-20-08
 Bednarczuk Edyta
 106
 84 688-20-59  Burda Katarzyna  kburda@bilgorajski.pl  106
 sekretariat@bilgorajski.pl
 84 688-20-66  Wasil Halina  hwasil@bilgorajski.pl  103
     kd@bilgorajski.pl  
 84 688-20-86

 Kwiecińska Ewa – Inspektor Ochrony Danych

 ewakwiecinska@bilgorajski.pl  207
 iod@bilgorajski.pl
 84 688-20-86  Wołoszyn Piotr  pwoloszyn@bilgorajski.pl  207
 84 688-20-66  Maciocha Ewa  emaciocha@bilgorajski.pl  103
 84 688-20-01  Dziak Michał  mdziak@bilgorajski.pl  2
   Projekt „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” https://bliskipowiat.bilgorajski.pl/  doortodoor@bilgorajski.pl