...

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa

 Nr telefonu
 Nazwisko i imię (stanowisko)
 e-mail
 zadania  pokój
 84 688-20-50
 Konopka Marek
 – p.o. Kierownika
Wydawanie koncesji na pozyskanie kapalin, rekultywacja gruntów zdewastowanych
 206
 84 688-20-50
 Smagała Monika
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłaszanie instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym handlu uprawnieniamido emisji do powietrza gazów cieplarnianych
 206
 84 688-20-72
 Kloc Barbara
Zezwolenia na zbieranie i unieszkodliwianie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Spółki Wodne
 206
 84 688-20-72
 Kuszka Danuta
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Gospodarka łowiecka
 205
 84 688-20-72
 Biszczanik Janusz
Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
Gospodarka łowiecka
 205
 84 688-20-71
 Ozga Elżbieta
Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, nadzór nad zalesieniami, wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb, zezwolenia na wyłączanie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, rejestracja zwierząt egzotycznych
 205
   Kulesza Tomasz  tkulesza@bilgorajski.pl    
   Budzyński Jan  jbudzynski@bilgorajski.pl    
   Pawłowski Jerzy  jpawlowski@bilgorajski.pl    
   Słupski Dariusz  dslupski@bilgorajski.pl    
   Ksiądz Jan  jksiadz@bilgorajski.pl    
   Kutryn Waldemar  wkutryn@bilgorasjki.pl    
   Bryła Jerzy  jerzybryla@bilgorajski.pl    
   Bryła Jan  janbryla@bilgorajski.pl    
   Furmanek Andrzej  afurmanek@bilgorajski.pl