...

Oświata edukacja

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

 Nr telefonu  Nazwisko i imię (stanowisko)

 e-mail

 pokój
 84-688-20-65  Marchewka – Skurzak Marta – Kierownik  mskurzak@bilgorajski.pl 209
 84 688-20-48  Szczepanek Aneta  aszczepanek@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-48  Grudzińska – Bełżek Katarzyna  kbelzek@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-48  Pyzio – Wryszcz Agnieszka  awryszcz@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-49  Wachowicz Anna  awachowicz@bilgorajski.pl  210
 84 688-20-49  Dziedzic Agnieszka  adziedzic@bilgorajski.pl  210