...

Konkurs dla mieszkańców

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano:25 września, 2013

wrota artykulStarostwo Powiatowe ogłasza konkurs dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego organizowany w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne. W konkursie trzeba będzie wykazać się wiedzą o projekcie i o funduszach unijnych. Do konkursu stanąć będzie mogło od 5 do 10 osób, które jako pierwsze zadeklarują swój udział. Informacja o terminie i sposobie dokonywania zgłoszeń zostanie opublikowana w październiku br. na stronie internetowej Powiatu Biłgorajskiego www.bilgorajski.pl w Aktualnościach (regulamin konkursu).

Konkurs odbędzie się w budynku starostwa (ul. Kościuszki 94). Zawodnicy będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania komisji konkursowej. Poprawna odpowiedź na dwa pytania gwarantuje nagrodę rzeczową dla uczestnika. Nagrody współfinansowane są ze środków UE w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota Lubelszczyzny i jego promowanie wśród mieszkańców naszego powiatu – informuje Leszek Grabias, który koordynuje ww. projekt w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Więcej informacji na stronie projektu: www.wrotalubelszczyzny.eu .