...

Kategoria: Aktualności 2017

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu biłgorajskiego w 2018 roku

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:29 grudnia, 2017

Życzenia

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:20 grudnia, 2017
zyczenia2017

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:15 grudnia, 2017
herbmalyp

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XXXVIII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Otwarty konkurs ofert na zadania planowane do realizacji w 2018

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:6 grudnia, 2017
herbmalyp

Zarząd Powiatu w Biłgoraju ogłosza otwarty konkurs ofert na zadania planowane do realizacji w 2018 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej, turystyki i promocji zdrowia.Termin składania ofert mija 29 grudnia o godz. 15.30. Komplet materiałów na przedmiotowej stronie BIP – link poniżej /Urząd /Wydziały – kompetencje /Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki /Dotacje – […]

Ogłoszenie

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:29 listopada, 2017

Starosta Biłgorajski ogłasza, że uchwałą Zarządu Powiatu w Biłgoraju Nr 158/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy punktów: I punkt od […]

Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:28 listopada, 2017
WFOSigw

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju Zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Całkowita wartość zadania: 169 934,28 PLN Kwota dofinansowania ze środków WFOŚ i GW w Lublinie: 84 967,28 PLN

Konkurs Historia – Pamięć – Człowiek 2017

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:27 listopada, 2017
historia2017

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Historia – Pamięć – Człowiek” odbyło się 24 listopada w siedzibie MDK w Biłgoraju. W tym roku tematem przewodnim konkursu była „Postać Józefa Piłsudskiego”. Kompletny protokół (plik Adobe Acrobat 12MB) do pobrania – > tutaj.

Podsumowanie Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2017

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:24 listopada, 2017
sprzatanie2017

sprzatanie2017„Nie ma śmieci - są surowce" pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska 2017. Głównym przesłaniem akcji była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki, ponadto promowanie poszanowania zasobów i efektywnej segregacji odpadów, unikanie tworzenia odpadów, szacunek do przedmiotu, uświadomienie młodzieży o ich wpływie na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności. W ramach prowadzonej Akcji w szkołach odbywały się pogadanki i konkursy z zakresu edukacji ekologicznej. Uczniowie zapoznawali się z celowością segregacji zbieranych odpadów a następnie z potrzebą ich odpowiedniego zagospodarowania.

Powiat Biłgorajski, w ramach akcji zaopatrzył chętne szkoły i gminy w worki na śmieci i rękawice ochronne oraz plakaty. Jak corocznie Akcja organizowana była przy współpracy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej S.A. w Biłgoraju, które nieodpłatnie przekazało worki do segregacji odpadów. Finał Akcji odbył się w dniach 15 - 17 września 2017 r.

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:24 listopada, 2017
herbmalyp

herbmalypUprzejmie zapraszam na XXXVII sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

Konkurs ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano:16 listopada, 2017
herbmalyp

ZARZĄD POWIATU W BIŁGORAJU działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 z późn. zm.) oraz  art. 11 ust. 1 pkt. 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. […]