...

Jest absolutorium dla Zarządu Powiatu

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano:31 maja, 2013
absolutorium-mRadni Rady Powiatu w Biłgoraju pozytywnie ocenili pracę Zarządu Powiatu w 2012r. i udzielili za ten okres absolutorium. Głosowanie odbyło się podczas obrad sesji w dniu 28 maja. Podsumowania działalności Powiatu dokonał Starosta Marian Tokarski. Komisja Rewizyjna wydała opinię pozytywną o wykonaniu budżetu za ubiegły rok, także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była pozytywna. 17 radnych głosowało za absolutorium, 4 radnych się wstrzymało, głosów „przeciw” nie było.
zbr. M.Szewczuk